Tai Chi/Qigong+ 

South Canterbury


New:  

Beginners Tai Chi/Qigong+ Class, Timaru 2024

Tuesdays   1.30-2.30pm Term 3, 6 Aug - 10 Sep (6 weeks)

Tai Chi/Qigong+ Class, Timaru 2024

*73 Form Sun Style      *Shibashi      *Lohan Warrior Qigong 

Thursdays   1.30-2.30pm Term 3, 8 Aug - 26 Sep (8 weeks)
EmailFacebook


sarahtaichi2@gmail.com 

https://www.facebook.com/sctaichi